top of page

[輕鬆集] -- 笑話︰學英文 之 闔家平安

圖:互聯網 | 文︰XX

三歲嘅石仔開始學英文,佢阿爸修哥就打開佢本 Notebook 睇吓學咗乜生字,一睇就激到頭頂出煙︰


Bus 爸死

Mouse 媽死

Cheese 姊死

Girls 哥死

Does 都死


修哥睇完就對石仔咆哮︰「你個死仔包,學咗兩個月英文就闔家平安!%#@%#@%$#@…」

6 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page