top of page
  • KongED2

[輕鬆集] -- 笑話:迫上火車

圖:互聯網|文:小魚

勁哥、小石同馬占喺月台等候火車,由於傾得興起,忘記火車開出時間。


火車即將開出,佢哋三個衝向火車,結果,勁哥同馬占喺人群擠擁中被其他乘客迫咗上車,只剩小石一個喺月台。


途人見到失落嘅小石,於是上前安慰佢︰「你哋三個人之中有兩個人上到火車,已經好幸運㗎啦!」


小石︰「但係佢哋兩個係為我餞行………………」😭
6 次查看0 則留言

Comments


bottom of page